top of page

"Deenige noodzakelijkevoor detriomf van het kwaadis voorgoede mannen om niets te doen.”
 

Edmund  Burke

5G en magnetrons

5 Gis een ander onderwerp, dat wasbelachelijk gemaakt en stevig geplaatstin de hoedenbeugel van aluminiumfolie van de samenzweringstheoretici.

 

 

Je kent die losgeslagen mensen, die hoewel deCovid-vaccinswaren onbewezen, onvoldoende onderzocht en zeker niet"veilig en effectief." 

 

 

Het blijkt dat degekke complottheoretici hadden gelijk, met een zeer substantiële toename van sterfte door alle oorzaken, en een exponentiële toename vanKankers en neurologische aandoeningen.

 

 

 

Er zijnverschillende denkpistes,naar de oorzaak van deze aandoeningen, van opzettelijke ingrediënten die de bevolking verminderen, in de zogenaamde vaccins, totstralingsvergiftiging van het draadloze netwerk. 

 

Het valt niet te ontkennen, dat is ereen wereldwijde toename van oversterfte,en wereldwijde daling van het geboortecijfer sinds de uitrol van vaccins, maar naar onze meningwe gaan altijd standaard "volg het geld" 

 

De zogenoemdeVierde industriële revolutie,zoals nagestreefd door Klaus Schwab en zijn volgelingen van het World Economic Forum, is volledig afhankelijk vangeavanceerde draadloze netwerken.

 

 Dat is hoe ze zullen bereikenhun werkloosheidsdoelstelling van 80 %en niet alleen mensen vervangen door robots en hun winst verder vergroten, maaris cruciaal voor hun 24/7 bewakingsnetwerk,en sociaal kredietsysteem, zodat ze andersdenkenden kunnen afsnijden van voedsel of geld,zoals reeds aangetoond in Canada. 

Onderstaand filmpjewerd gefilmd in 2016, en zoals je kunt zien was er totaalminachting voor menselijke veiligheid,bij het nastreven van hun doelen. De volgende fragmenten zijn van de zeer goed geproduceerde 5G is een wapentechnologie die is ontworpen om te DODEN! - YouTube. >>>  Sommige mensen zijn gewoon de baas over hun tijd, en de volledige video verdient dateen veel breder publiek.

Nu contrasteren we dat,met medische experts met tientallen jaren ervaring, die sterk pleitten tegen de introductie van 5G,als een catastrofale bedreiging voor het menselijk leven.Maar ondanks het overweldigende wetenschappelijke bewijs,"geld praat" en niet alleen werden hun zorgen genegeerd,wetgeving is ingevoerddoor de regering-Clinton, om daadwerkelijk te makenhet illegaal is om gezondheidsproblemen te uiten,gerelateerd aan de uitrol van 5G.

Dus voor een virus weleen overlevingspercentage van meer dan 99%, en een gemiddeld sterftecijfer op leeftijd van82 jaar oud,wat hoger is dan de vorige levensverwachtingtarief van 81 jaar,we bevinden ons nu in een positie van oversterfte, onder andereveel lager cohorten een hele reeks slopende aandoeningen,in alle leeftijdsgroepen. 

 

 

 

Het establishment probeert dit stevig voor de deur te leggen"Lange covid,"een nieuw geslagen term lijkt het,om een hele menigte uit te leggenvan klachten. Misschien toevallig of niet, het scala aan klachten lijkt erg op elkaar,indien niet identiek aan die geproduceerd door straling of blootstelling aan EMV. 

De onderstaande video demonstreert dit,samen met de onthulling dat, Regeringen over de hele wereld, blijf verhogende gestelde veiligheidscriteriavoor draadloze emissiestot duizenden procenten hoger,dan weten de niveaus te beschadigenmenselijke gezondheid. 

Alles lijkt te zijngunstig gelegen aan de deur van Covid of Oekraïne,maar als wij"volg de wetenschap",maar niet de wetenschap die wordt gepredikt door deGrote farmaen staatsschuldreguliere media,maar gebruik wat kritisch denken en kijk naar wat echte experts zonder enigetegenstrijdige belangenmoet zeggen.

De onderstaande, video vanMagnetronexpert Barry Trower,is echt fascinerend en hij legt uit hoe zowel mensen als planten,wordt beschadigd door microgolfstraling,en bossen zullen worden vernietigd door satellietstraling. Klimaatverandering wel.

Het is tijd om te makenonze stemmengehoord! 

Het wordt steeds duidelijker, dat metInvestering van Bill Gates, in vaccinsen Vaccin-ID, dat aenorme inkomstenstroomzal beschikbaar zijn als de 2 worden gecombineerd enzodra burgers zich abonneren op Digital ID,hun vaccinstatus kan worden gecoördineerd met een digitale valuta van de centrale bank.Naar onze mening is het niet langer een complottheorie, dat
uw toegang tot geld en voedsel wordt uitgeschakeldals u niet op de hoogte bent van Vaccins.  

We zijnrecht op zeggenschapover onze lichamelijke autonomie and eigen financiën!  

"Ze plannen eendystopische toekomst van slavernij,niet alleen voor ons, maar vooralle toekomstige generaties" 

  STOP ZE !!  

We bespreken dit, samen met regelmatige updates, op de

Hoax over klimaatverandering,
VaccinIngrediënten,
digitale ID,
Digitale valuta van de centrale bank, transhumanisme,
5G-militaire frequentie,
Slimme steden,
Universeel basisinkomen,weer wijziging,
24 uur Toezicht,communistisch sociaal kredietsysteem,
Nanotechnologie EnTotalitaire regeringscontrole,
in onze reguliere wekelijkse blogberichten, die gratis zijn voor abonnees van onze mailinglijst.

Wees de eerste die het weet

Abonneer u op onze nieuwsbrief om wekelijks  nieuws en updates te ontvangen.

"De geschiedenis zal moeten uitwijzen dat degrootste tragedie van deze periodevan sociale overgang, was niet het schrille geschreeuw van de slechte mensenmaar de verschrikkelijke stilte van de goede mensen"

"Geschiedenis heeft de gewoonte zich te herhalen,en toen Martin Luthor King die uitspraken deed, al die jaren geleden, zijn ze dat ooknu net zo relevant als toen.

Hij stierf voor zijn overtuigingen,en de gewonden van het vaccin sterven nu, en als de globalisten toestemming krijgen om door te gaan met hun plannen,er zullen er nog veel meer sterven,inclusief kinderenEnkleinkinderen.
 

WE MOETEN ZE STOPPEN!!!
bottom of page